SKYRIAUS VADOVYBĖ

1 Algirdas Neiberka

LSDP Vilkaviškio skyriaus pirmininkas

Algirdas Neiberka

  • Koordinuoja bendrą skyriaus darbą, atsakingas už skyriaus politinės programos rengimą ir įgyvendinimą.
  • Palaiko ryšius su vadovaujančiais partijos organais.
  • Palaiko ryšius su kitomis partijomis.
  • Vadovauja skyriaus Prezidiumo ir Tarybos darbui.
2 Vitas Gavenas

LSDP Vilkaviškio skyriaus pirmininko pavaduotojas

Vitas Gavėnas

  • Organizaciniai darbai
3 Kazys Kiaulakis

LSDP Vilkaviškio skyriaus pirmininko pavaduotojas

Kazys Kiaulakis

  • Organizaciniai darbai
6 Daiva Rikliene

LSDP Vilkaviškio skyriaus pirmininko pavaduotoja

Daiva Riklienė

  • Viešieji ryšiai
Polita

LSDP Vilkaviškio skyriaus pirmininko pavaduotojas

Bronislovas Polita

  • Naujų narių priėmimas, grupių formavimas ir jų veiklos koordinavimas
RAMŪNAS PUODŽIŪNAS

LSDP Vilkaviškio skyriaus pirmininko pavaduotojas

Ramūnas Puodžiūnas

  • Viešieji ryšiai

Close