LSDP VILKAVIŠKIO RAJONO SKYRIAUS TARYBA

Eil.Nr.

Atstovavimas

Pavardė, vardas

1.

Skyriaus pirmininkas

Neiberka Algirdas

2.

Pirmasis pavaduotojas

Gavėnas Vitas

3.

Pavaduotojas

Riklienė Daiva

4.

Pavaduotojas

Kiaulakis Kazys

5.

Pavaduotojas

Polita Bronislavas

6.

Pavaduotojas

Puodžiūnas Ramūnas

7.

Atsakingasis sekretorius

Maksimavičienė Jolanta

8.

Iždininkas

Edita Jakimavičienė

9.

Moterų klubo pirmininkė

Drunienė Jūratė

10.

Vilkaviškio I gr.

Skystimienė Judita

11.

Vilkaviškio I gr.

Plechavičienė Jurgita

12.

Vilkaviškio I gr.

Mockaitienė Laimutė

13.

Vilkaviškio I gr.

Penkaitis Alvydas

14.

Vilkaviškio II gr.

Šilingienė Roma

15.

Vilkaviškio IV gr.

Bieliukienė Loreta

16.

Verslo gr.

Kružinauskienė Aldona

17.

Giedrių gr.

Akucevičius Leonas

18.

Kybartų I gr.

Volungevičius Petras

19.

Kybartų I gr.

Spangevičius Saulius

20.

Kybartų I gr.

Šeštokaitė Irma

21.

Kybartų I gr.

Kučinskas Algirdas

22.

Kybartų II gr.

Gudaitis Renatas

23.

Kybartų III gr.

Grudzinskaitė Ineta

24.

Virbalio gr.

Lasevičius Zitas

25.

Virbalio gr.

Vekeriotienė Inga

26.

Alvito gr.

Kasperaitis Martynas

27.

Gudkaimio gr.

Murinas Rimas

28.

Vištyčio gr.

Baziliauskienė Renata

29.

Vištyčio gr.

Klimauskienė Nomeda

30.

Karklinių gr.

Urbšys Gintautas

31.

Keturvalakių gr.

Kuršvietis Arvydas

32.

Gižų gr.

Raškauskienė Rūta

33.

Pilviškių gr.

Bieliauskienė Birutė

34.

Gražiškių gr.

Didvalienė Ramutė

35.

Bartninkų gr.

Šūmakarienė Snieguolė

36.

Vilkupių gr.

Aidukonis Linas

37.

Antupių gr.

Dženkauskienė Regina

38.

Pajevonio gr.

Bisikirskas Gediminas

Close